Kvalitetspolicy

Halléns Transport & Logistics AB ska utveckla, marknadsföra och utföra tillförlitliga, säkra och miljöanpassade transporter och tjänster av rätt kvalitet och som uppfyller tillämpliga krav
Externt innebär det att Halléns ska erbjuda transporter och tjänster av sådan kvalitet att kunderna upplever dem som bättre än andra på marknaden.

Internt innebär det att kvalitetsarbetet inom företaget ska genom alla medarbetares engagemang och ansvar leda till att företagets verksamhetsmål uppfylls. Vi har skapat och underhåller handlingsprogram och rutiner i syfte att ständigt förbättra vår prestanda. Därigenom ökar företagets lönsamhet och förtroende på marknaden och håller nere kostnader för felaktig kvalitet. Ledningen har det yttersta ansvaret för kvalitetsarbetet.