Övriga Transporter

Totalt arbetar ett 80-tal medarbetare fördelat på chaufförer, kontor, verkstad och terminal hos oss. På våra terminaler i Göteborg och Stenungsund erbjuder vi lagring av containers och här utför vi även linerservice samt omlastning av styckegods.

Kontakta oss för mer information.

Sedan september 2013 är våra båda kontor godkända och certifierade som godkänd ekonomisk aktör (AEO = Authorized Economic Operator) inom områdena säkerhet och skydd. Tullverket, som är EU:s representant i Sverige, genomförde revisionen genom att granska vårt verksamhetssystem HVS och godkände därefter detta och tilldelade oss ett AEOS-certifikat, numera ett AEOS-tillstånd, och placerade oss på steg 4 i tullsystemet Servicetrappan.

Våra chaufförer är fast anställda och vi följer gällande arbetsvillkor och kollektivavtal. Vi arbetar med ett modernt fordonsledningssystem där vår trafikledning kan följa fordon, släp och containers i realtid. Fordonsdatorer ger vår förare tillgång till GPS, bränsle- och fordonsuppföljning samt dubbelriktad kommunikation med trafikledningen. Systemet innebär också att vi kan följa upp driftskostnader, trafiksäkerhetsrelaterade frågor, kör- och vilotider.