Containertransporter - Vi kör dit du vill

Behöver ditt företag någon som kan sköta er containertransport? Då kan vi hjälpa till!
Vi på Halléns Transport & Logistics AB kan hjälpa er med containertransporter utav alla möjliga slag. En container kan som bekant innehålla många typer av olika produkter. Det kan vara allt från bildelar, blommor, livsmedel eller kläder. Man kan verkligen fylla en container med allt möjligt. Vid våra kontor i Göteborg och i Stenungsund finner du våra lokala containertransporter.

Vi på Halléns Transport & Logistics AB kör dit kunden vill! Vi transporterar i hela Sverige och till övriga Norden. Flexibiliteten gör att vi kan hjälpa er att frakta dit ni vill och inte bara inom Sverige. Vi har flertalet olika kunder, bland annat grossister, rederier, byggfirmor och även privatpersoner, som anlitar oss. Vi hjälper även speditörer och multi stora företag.
Vi har en stor kapacitet och kan hantera containrar i storlek på 20, 30, 40, och upp till hela 45 fot. Containertransport är något vi kan!

Eftersom att kvalitet och miljö är viktigt för oss på Halléns Transport & Logistics AB, är det vår ambition att kunna erbjuda de mest miljöanpassade, säkra och tillförlitliga rutiner när vi utför containertransport. Ända sedan Marianne och Gösta Hallén startade sitt åkeri 1965, har ambitionen alltid varit att påverka branschen och bli ledande kring de viktigaste frågorna och erbjuda största service och bäst säkerhet. Så även när det gäller containertransport.

Vi har egen verkstad, som möjliggör att vi alltid kan ha snabb service på alla våra fordon, men också utveckla nya möjligheter vi behöver för att vara ledande i branschen. I vår Trafikpolicy nämner vi vikten av att vi ska hålla fordonen i trafiksäkert skick, vilket vi kan garantera via vår verkstad. Det är ett hållbart sätt för oss att leva upp till vår policy, samtidigt som vi kan hålla våra leveranstider och arbeta effektivare när någonting oväntat händer.

Eftersom att högsta säkerhet och miljöns påverkan är något vi sätter i första rummet på Halléns, har vi tillsammans med våra medarbetare ett aktivt arbete innefattande planering, transportering och vår målsättning är att vara en trygg partner som leder utvecklingen av branschen framåt. Internt arbetar vi väldigt mycket med kvalitetsarbete och alla medarbetares engagemang i verksamheten. Vi har tydliga rutiner kring containertransport och utför särskilt handlingsarbete där det tydligt framkommer vad vi behöver göra för att öka vår prestanda utan att tumma på våra miljökrav. På detta sätt ökar vi företagets lönsamhet och vårt förtroende på marknaden växer stadigt. Vår ledning håller det yttersta ansvaret för att kvalitetsarbetet genomförs korrekt. Det finns mer att läsa under Kvalitet och Miljö på hemsidan.

Varmt välkommen till oss på Halléns Transport & Logistics AB när du är i behov av containertransport!