Bulktransporter

Vi på Halléns Transport & Logistics AB har många års erfarenhet av olika typer av bulktransport. Närmare bestämt har vi varit verksamma i över 50 år. Vi har under många år arbetat med att transportera torrbulk, flytande produkter i tank och använder oss av trycklösa som tryckutsatta. Vad du än behöver hjälp med, kan vi hjälpa er!
Vi på Halléns vet att dessa typer av transport kräver både erfarenhet och säkerhet, det kan vi med över 50 år i branschen garantera.

Vi på Halléns Transport & Logistics AB har en egenägd fordonsflotta med ett 50-tal olika bilar samt cirka 120 stycken specialtrailers av olika slag, såsom till exempel silotrailers, road trains och tipptrailers med cellmatare, som vi har till vårt förfogande när vi genomför bulktransporter.

Vi skickar alla våra leveranser från våra terminaler och kör ofta ut alla våra leveranser i Göteborgsområdet och inte alltför sällan levererar vi i södra Sverige.
Produkter som vi vanligtvis levererar till Norge och Danmark, är bland annat plastgranulat, mjöl, stärkelse, cementprodukter och flytande varor.

Ni hittar oss på Halléns Transport & Logistics AB i Göteborg och i Stenungsund.
Där vi har kontor, terminaler och uppställningsplatser där vi lagrar tomma enheter. Vi har moderna linehallar där det utförs olika liner av containrar som rengörs, repareras och där vi förbereder dem för ny last.

Kvalité och miljö är oerhört viktigt för oss på Halléns Transport & Logistics AB och det är vår ambition att erbjuda de mest säkra, tillförlitliga och miljöanpassade transporter som står till buds. Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 sedan 1995 och miljöcertifierade enligt ISO 14001 sedan 2002. Standarderna vi är certifierade inom är en del av ett internt verksamhetssystem kallar HVS. Till detta har införts arbetsmiljö enligt AFS 2001:1, trafiksäkerhetsarbete enligt Sveriges Åkeriföretags rekommendationer samt ett antal företags- och kundspecifika säkerhetsrelaterade instruktioner.

Vår ambition är att alltid förebygga och vidta rätt åtgärder som minimerar risker och dylikt vid våra bulktransporter. Vi följer en trafiksäkerhetspolicy som du kan läsa mer om under fliken Kvalitet & Miljö. Vi säkrar våra gods, respekterar viktbestämmelser och våra kör- och vilotidsregler. Vår målsättning är att vara en trygg partner som leder utvecklingen av branschen, framåt.
Behöver du hjälp med bulktransport? Kontakta oss!