GAS transporter

Denna typ av transporter kräver kunskap och aktsamhet, främst med tanke på hur de farliga egenskaper många av lasterna innehåller. För att få transportera GAS så krävs utbildning och licens. Våra fordon är special utrustade och klassade.

Vi transporterar i huvudsak LNG, LBG,

Majoriteten av våra chaufförer innehar korrekt ADR licens och alla genomgår en special utbildning hos Aleso, som kontinuerligt uppdateras efter rådande regler.
Myndigheten för samhällsskydd, MSB, är en statlig myndighet som arbetar för att utveckla samhällets förmåga och förebygga, samt hantera kriser och olyckor. Hos dom finns alla regler, samt, information kring vad som är lagstadgat vid transport av olika gaser.
Syftet med utbildningen är att göra föraren, eller medarbetaren medveten om vilka risker som kan uppstå och vilka regler som då ska tillämpas. Allt för att förebygga olyckor. Allt för att du som kund ska kunna känna dig trygg med att ha oss på Halléns som transportör. Vi har lång erfarenhet av farligt gods och transporterar denna typ frekvent, så ditt gods är i trygga händer.