Laatukäytäntö

Halléns Transport & Logistics AB kehittää, markkinoi ja suorittaa luotettavia, turvallisia ja ympäristöystävällisiä kuljetuksia ja palveluita laadukkaasti ja vaatimukset täyttävällä tavalla
Ulkoisesti tämä tarkoittaa sitä, että Halléns tarjoaa kuljetuksia ja palveluita, joita asiakkaat pitävät laadultaan muita markkinoilla tarjottavia parempina.

Sisäisesti tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen laatutyön on kaikkien työntekijöiden sitoutumisen ja vastuun kautta johdettava yrityksen liiketoimintatavoitteiden täyttymiseen. Olemme luoneet toimintaohjelmia ja rutiineja, joiden tarkoituksena on auttaa meitä parantamaan jatkuvasti suorituskykyämme. Sen kautta myös yrityksen kannattavuus ja markkinoiden luottamus paranee, minkä lisäksi huonon laadun aiheuttamat kustannukset vähenevät. Johtokunnalla on suurin vastuu laatutyöstä.