flexibel transport sedan 1965

Vi på Halléns Transport & Logistics AB har funnits sedan 1965. Vi är ett familjeägt företag som grundades av Marianne och Gösta Hallén. Målet var att bli pionjärer inom branschen, vilket är något som genomsyrar verksamheten än idag. Halléns transport finns i Göteborg och Stenungsund och vi arbetar för att erbjuda flexibla och anpassade transporter efter specifika önskemål och högt ställda krav.

Vi på Halléns Transport erbjuder lösningar inom Sverige, men även utomlands. Med cirka 80 medarbetare som jobbar med att planera, transportera och följa fordon med släp i realtid, är vi stadigt bemannade. Genom att arbeta på detta sättet kan vi kontrollera driftkostnader, kör- och vilotider och ha koll på trafiksäkerhetsrelaterade frågor. Vi arbetar för att vi ska erbjuda transport i Göteborg med en sådan kvalitét som gör att vi är ledande på marknaden.

Kombinationen resulterar i att vi kan minska väntetider och garantera att era transporter blir effektivt transporterat och för att ditt gods ska komma fram snabbt och smidigt. Vi hanterar bulklaster och containers och är specialister på lining av containers. Vi förfogar över mer än 100 olika chassin, anpassade för alla olika typer av laster. De flesta är även ADR-godkända. Vi arbetar alltså med mängder av olika typer av transport i Göteborg.

ADR-transporter, specialtransporter, containertransporter, bulktransporter, sidlastaretransporter och övriga transporter.

Lär dig mer

om oss

I Göteborg är vi belägna på Hisingen, där vi har lokaler med kontor och verkstad. Vi arbetar med den senaste tekniken, där vår trafikledning kan följa släp, fordon och containrar i realtid, för att möjliggöra smidig, effektiv och säker transport av godset.
Med ett modernt och uppdaterat system som gör att vi kan följa upp olika driftkostnader, kör- och vilotider, samt trafiksäkerhetsrelaterade frågor, gör att vi kan arbeta effektivt mot att förebygga och minimera risker för trafikolyckor. Vår ambition är att vidta åtgärder som innebär att alla fordon, förare samt representanter från Halléns, reser säkert. Bland annat ska alla som arbetar för och med oss respektera vilo- och kör-reglerna, vara sprit och drogfria och alltid använda sitt säkerhetsbälte. Läs mer om vår trafiksäkerhetspolicy här på hemsidan under fliken Kvalitet och Miljö.

Under åren som gått sen mitten av 60-talet, har vi vuxit och förutom kontor, lager och verkstad, har vi utökat och också valt att etablerat oss i Stenungsund. Vår verksamhet är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 och miljöcertifikat enligt ISO 14001. Kontoren hos oss är SQAS-godkända och 2013 premierade Borealis Halléns med en Life Time Award.

Välkomna till oss på Halléns Transport & Logistics AB för alla typer av transport.