Kvalitetspolitik

Halléns Transport & Logistics AB skal udvikle, markedsføre og udføre pålidelige, sikre og miljøtilpassede transporter og tjenester af den rigtige kvalitet, og som opfylder gældende krav
Eksternt indebærer det, at Halléns skal tilbyde transporter og tjenester af en sådan kvalitet, at kunderne oplever dem som bedre end andre på markedet.

Internt indebærer det, at kvalitetsarbejdet i virksomheden gennem alle medarbejdernes engagement og ansvar leder til, at virksomhedens mål nås. Vi har udarbejdet og vedligeholder handlingsprogrammer og rutiner med det formål løbende at forbedre vores ydeevne. Det er med til at øge virksomhedens lønsomhed og tillid på markedet og holde omkostningerne nede i forhold til fejlagtig kvalitet. Ledelsen har det endelige ansvar for kvalitetsarbejdet.