Trafikpolicy

Trafiksäkerhetspolicy

Vår ambition är att med ett ledningsansvar som grund, förebygga och att vidta åtgärder som minimerar risken för trafikolyckor där fordon/förare från Halléns eller dess representanter är inblandade.

Detta innebär bl. a. att anställda och ledning inom företaget och dess representanter

  • Innehar giltigt körkort
  • Alltid använder säkerhetsbälte
  • Respekterar kör- och vilotidsreglerna
  • Är sprit- och drogfria, inkl. starka mediciner, och undviker att köra då vi är trötta
  • Respekterar gällande viktbestämmelser
  • Håller fordonen i trafiksäkert skick
  • Säkrar godset på ett ansvarsfullt sätt
  • Ett planerat ansvarsfullt framförande av fordonet med hänsyn tagen till medtrafikanter för undvikande av trafikolyckor i syfte att skydda vårt rykte och varumärke
  • Respekterar och följer hastighetsbestämmelserna och med hänsyn tagen till väglag
  • Strävar efter att inte ta uppdrag som innebär att vi måste bryta mot policyn och dess innebörd