Vår Historia

Från pionjär till expert

När Marianne och Gösta Hallén startade sitt åkeri 1965 var det i blygsam skala men med siktet klart inställt. Halléns skulle bli pionjär i branschen vilket är ett tankesätt som genomsyrar företaget än idag. När roro-trafiken startade under 60-talet innebär det stora mängder last till svenska hamnar. Gösta såg en möjlighet att bidra till utvecklingen med sin helt nya tjänst på marknaden: dragning av enhetslaster.

Under åren har verksamheten vuxit och förutom kontor, lager och verkstad på Hisingen i Göteborg har man också etablerat sig i Stenungsund för att erbjuda bättre service till kunderna inom den petrokemiska industrin. Verksamheten är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 och miljöcertifierad enligt ISO 14001. Kontoren är SQAS-godkända och 2013 premierade Borealis Halléns med en Life Time Award. Vi innehar AEO-tillstånd.

Ladda ner vår 50 års jubileumsbroschyr här