Kvalitet och Miljö

Hallens CertifieringHalléns Transport & Logistics AB har under flera år haft stort fokus på miljöfrågorna. Vi vill ta ansvar för kommande generationer. Det ställs höga krav på aktörer som bedriver trafik med tunga fordon. Därför har vi genomgående moderna fordon och maskiner som uppfyller de krav som ställs samt en personalstyrka som besitter bred kunskap i hur vi aktivt kan bidra till att minska vår miljöpåverkan.

Halléns Transport & Logistics AB bedriver ett gediget förbättringsarbete inom miljöprestanda och leveranskvalitet. Som stöd i detta arbete har vi ett väl genomtänkt ledningssystem som är certifierat enligt ISO-standarderna 9001:2015 och 14001:2015.

Halléns Transport & Logistics AB har status som AEO, Authorised Economic Operator (godkänd ekonomisk aktör), inom EU. AEO är ett EU-gemensamt certifieringsprogram för att skapa ökad säkerhet i världen samt att effektivisera och harmonisera tullhanteringen i EU.

Halléns Transport & Logistics AB är SQAS-granskade (säkerhets- och kvalitetsbedömning för hållbarhet). SQAS är ett specialanpassat kvalitetssystem för logistikleverantörer som jobbar mot kemiindustrin. Syftet är att säkerställa minimal risk för övriga trafikanter och andra berörda i samband med transporter. Förutom att följa gällande lagar kräver SQAS vi arbetar förebyggande med alla säkerhetsfrågor. Systemet omfattar bland annat kvalitet, säkerhet, skydd, miljö och samhällsansvar för en hållbar framtid.