Kvalitet och Miljö

 Halléns Transport & Logistics AB är kvalitetscertifierade enl. ISO 9001 sedan 1995 och miljöcertifierat enl. ISO 14001 sedan 2002. Dessa båda standarder är del av ett internt verksamhetssystem kallat HVS. Till detta har införts arbetsmiljö enl. AFS 2001:1, trafiksäkerhetsarbete enl. Sveriges Åkeriföretags rekommendationer samt ett antal företags- och kundspecifika säkerhetsrelaterade instruktioner.

Sedan november 2010 är våra båda kontor även SQAS-granskade och godkända av SP Certifiering. Att vara SQAS-granskad (och godkänd) innebär att man lever upp till högt ställda krav som petrokemiindustrin via CEFIC ställer inom områden som säkerhet, hälsa, miljö och kvalitet. Läs mer om detta på SP Certifierings hemsida (länk).

Sedan september 2013 är våra båda kontor godkända och certifierade som godkänd ekonomisk aktör (AEO = Authorized Economic Operator) inom områdena säkerhet och skydd. Tullverket, som är EU:s representant i Sverige, genomförde revisionen genom att granska vårt verksamhetssystem HVS och godkände därefter detta och tilldelade oss ett AEOS-certifikat, numera ett AEOS-tillstånd, och placerade oss på steg 4 i tullsystemet Servicetrappan. Läs mer om detta på Tullverkets hemsida (länk)??

Det är vår ambition att erbjuda våra kunder de mest tillförlitliga, säkra och miljöanpassade transporterna som står till buds och vår strategi är att utveckla och bibehålla långvariga kundrelationer. Vårt motto är att vara på rätt plats, i rätt tid, med rätt utrustning och last – till rätt pris.