Specialtransporter

Ibland kan man som företag vara i behov av att lasta och frakta saker som kanske inte vanligtvis befinner sig på vägen. Vi på Halléns Transport & Logistics AB har lång erfarenhet av specialtransporter. Exempel på en specialtransport kan vara att det du ska transportera inte får plats, att lasta i en vanlig lastbils utrymme, utan kräver speciella anvisningar som bred last eller tung last. Då finns vi tillhands för att hjälpa er med er last. vare sig det är tungt, brett eller högt. Det som klassas som en specialtransport kan bland annat vara fraktandet av båtar, hus eller stora byggdelar till ett större projekt.


Alla specialtransporter kräver noggrann planering kring alla moment som kan dyka upp.
Vi på Halléns Transport & Logistics AB har ett fordonsledningssytem där vi följer alla våra fordon, släp och containrar i realtid och har möjlighet att hålla koll på bland annat rutt och tider, vilket resulterar i förkortade väntetider och effektiva säkra specialtransporter.

Med våra speciallösningar kan vi hantera sidoevakueringar och special road trains. Vi har även kapacitet att hantera tipptrailer och cellmatare för laster på upp till 64 ton.
Vi på Halléns Transport & Logistics AB använder mobil tipptrailer, HETU – Halléns Electric Transport Unit, för avställning och elektriska manövertipptrailer för bulkindustrin, över hela Europa.

Vi på Halléns Transport & Logistics AB jobbar aktivt med miljöfrågor och trafiksäkerhet. Vi har varit verksamma sedan 1965 och har alltid haft som mål att vara branschledande. Förutom specialtransporter, har vi också ADR-transporter, containertransporter och bulktransporter. Vi har tankfordon och flertalet andra bulkfordon.
Vi kan hjälpa dig med dina transporter!

Varmt välkommen till oss Halléns Transport & Logistics AB när du är i behov av en specialtransport.

Halléns Transport & Logistics AB är ett familjeägt företag och grundades 1965 av Gösta och Marianne Hallén och var redan från starten inställt på att bli en pionjär i branschen. Detta tankesätt genomsyrar företaget än idag och under åren har verksamheten vuxit.  Förutom kontor, lager och verkstad på Hisingen i Göteborg har vi också etablerat oss i Stenungsund för att erbjuda bättre service till kunderna inom den petrokemiska industrin.