Sidlastaretransporter (SIMA/Sideloader)

Halléns Transport & Logistics AB förfogar över fem stycken sidlastare som möjliggör lastning och lossning från marknivå och i trånga utrymmen. Sidlastarna opererar i huvudsak mellan hamnen i Göteborg till kunder i och runt Göteborg samt i Stenungsund men också utanför detta område om behovet finns. Våra sidlastare hanterar containers på 20, 30 och 40 fot.

Välkommen till oss när du är i behov av sidlastare.

Halléns Transport & Logistics AB är ett familjeägt företag och grundades 1965 av Gösta och Marianne Hallén och var redan från starten inställt på att bli en pionjär i branschen. Detta tankesätt genomsyrar företaget än idag och under åren har verksamheten vuxit.  Förutom kontor, lager och verkstad på Hisingen i Göteborg har vi också etablerat oss i Stenungsund för att erbjuda bättre service till kunderna inom den petrokemiska industrin.

Våra chaufförer är fast anställda och vi följer gällande arbetsvillkor och kollektivavtal. Totalt arbetar ett 80-tal medarbetare fördelat på chaufförer, kontor, verkstad och terminal hos oss. Vi arbetar med ett modernt fordonsledningssystem där vår trafikledning kan följa fordon, släp och containers i realtid. Fordonsdatorer ger vår förare tillgång till GPS, bränsle- och fordonsuppföljning samt dubbelriktad kommunikation med trafikledningen. Systemet innebär också att vi kan följa upp driftskostnader, trafiksäkerhetsrelaterade frågor, kör- och vilotider.

Sidlastartransporter hos Halléns Transport & Logistics AB

 

Vad är en sidlastare och hur kan den gynna min verksamhet?
En sidlastare är en typ av lyftfordon som möjliggör lastning och lossning av containrar från sidan, vilket är idealiskt för arbete i trånga utrymmen och på marknivå. Denna flexibilitet kan effektivisera din logistik, särskilt i komplexa lastnings- och lossningsmiljöer.
 
Vilka storlekar på containrar kan Halléns Transport & Logistics AB:s sidlastare hantera?
Våra sidlastare kan hantera containrar på 20, 30 och 40 fot, vilket ger en bred flexibilitet för olika typer av lastbehov.
 
Var opererar Halléns sidlastare huvudsakligen?
Våra sidlastare opererar främst mellan Göteborgs hamn och kunder i och runt Göteborg samt i Stenungsund, men vi kan också erbjuda tjänster utanför dessa områden vid behov.
 
Vilken typ av personal har Halléns Transport & Logistics AB?
Vi har ett team av fast anställda chaufförer som följer gällande arbetsvillkor och kollektivavtal. Totalt har vi cirka 80 medarbetare som arbetar inom olika avdelningar som chaufförer, kontor, verkstad och terminal.
 
Hur övervakar Halléns sina transportfordon?
Vi använder ett modernt fordonsledningssystem som låter vår trafikledning följa fordon, släp och containrar i realtid. Våra fordonsdatorer ger chaufförerna tillgång till GPS, bränsle- och fordonsuppföljning, samt möjliggör kommunikation med trafikledningen.
 
Kan jag få transporttjänster från Halléns om jag inte är baserad i Göteborg eller Stenungsund?
Ja, även om vi huvudsakligen opererar i Göteborg och Stenungsund, är vi flexibla och kan erbjuda transporttjänster utanför dessa områden vid behov.