Ansvar

Halléns Transport & Logistics AB har, i egenskap av transportör och speditör, tecknat försäkringar som skyddar gods och utrustning när dessa är under vår kontroll enligt gällande regelverk för CMR, NSAB 2015¹, Alltrans 2007² samt BULK 20.

Uppkomna skador, förluster etc., där Halléns är ansvarig, ersätts enligt resp. regelverk. Lagar och konventioner kan dock begränsa transportörens ansvar avsevärt. För att våra kunder skall vara försäkrade upp till fulla värdet rekommenderar vi att man skaffar en separat varuförsäkring hos sitt egna försäkringsbolag och till villkor som täcker samtliga transportskador med undantag för de som framgår av villkoren.

¹ = med undantag för §25 A där vi istället rekommenderar kunden att själv ta försäkringsansvaret
² = med undantag för §1 b-c om inte särskild överenskommelse först har träffats och Halléns därigenom givits en chans att informera sitt försäkringsbolag om detta speciella förhållande.