Kvalitetspolicy

Halléns Transport & Logistics AB skal utvikle, markedsføre og utføre pålitelige, sikre og miljøtilpassede transportløsninger og tjenester av rett kvalitet og som oppfyller gjeldende krav.
Eksternt innebærer det at Halléns skal tilby transportløsninger og tjenester av en slik kvalitet at kundene opplever dem som bedre enn andre på markedet.

Internt innebærer det at kvalitetsarbeidet innad i bedriften skal gjennom de ansattes engasjement og ansvar føre til at bedriftens virksomhetsmål oppfylles. Vi har utarbeidet og opprettholder handlingsprogram og rutiner for å kunne prestere stadig bedre. Dette øker bedriftens lønnsomhet og tillit på markedet og holder kostnadene nede for feilaktig kvalitet. Ledelsen har det endelige ansvaret for kvalitetsarbeidet.