Vår historie

FRA PIONER TIL EKSPERT

Da Marianne og Gösta Hallén startet sitt transportselskap i 1965 var det i beskjeden skala, men målet var storslagent. Halléns skulle bli pioner i bransjen, og denne holdningen preger bedriften den dag i dag. Da roro-trafikken startet på 60-tallet, innebar det store mengder last til svenske havner. Gösta så en mulighet til å bidra til utviklingen med sin helt nye tjeneste på markedet: trekking av enhetslast.

Med årene er virksomheten blitt større, og foruten kontor, lager og verksted på Hisingen i Göteborg har vi også etablert oss i Stenungsund for å kunne yte bedre service til kundene innen den petrokjemiske industrien. Virksomheten er kvalitetssertifisert i henhold til ISO 9001 og miljøsertifisert i henhold til ISO 14001. Kontorene er SQAS-godkjente, og i 2013 ble Borealis Halléns tildelt en Life Time Award. Vi har AEO-tillatelse.