Vores historie

FRA PIONERER TIL EKSPERTER

Da Marianne og Gösta Hallén startede deres speditionsfirma i 1965, var det i udmyg skala, men målet var klart. Halléns skulle blive pionerer i branchen, hvilket er en tankegang, der gennemsyrer virksomheden den dag i dag. Da RoRo-trafikken startede i 1960’erne, indebar det store mængder last til svenske havne. Gösta så en mulighed for at bidtage til udviklingen med sin helt nye tjeneste på markedet: transport af enhedslaster.

Virksomheden er vokset gennem årene, og ud over kontor, lager og værksted på Hisingen i Göteborg har vi også etableret os i Stenungsund for at kunne tilbyde bedre service til kunderne inden for den petrokemiske industri. Virksomheden er kvalitetscertificeret iht. ISO 9001 og miljøcertificeret iht. ISO 14001. Kontorene er SQAS-godkendte, og i 2013 præmierede Borealis Halléns med en Life Time Award. Vi har AEO-godkendelse.