Ansvar

Halléns Transport & Logistics AB har, i egenskap av transportør og speditør, tegnet forsikringer som beskytter gods og utstyr når disse er under vår kontroll i henhold til gjeldende regelverk for CMR, NSAB 2015¹, Alltrans 2007² samt BULK 20.

Skader, tap osv. der Halléns står ansvarlig, erstattes i henhold til gjeldende regelverk. Lover og konvensjoner kan imidlertid begrense transportørens ansvar betydelig. For at våre kunder skal være forsikret opp til full verdi anbefaler vi at de tegner en separat vareforsikring hos sitt eget forsikringsselskap og til vilkår som dekker samtlige transportskader med unntak av dem som fremgår av vilkårene.

¹ = med unntak av §25 A, der vi i stedet anbefaler at kunden selv tar forsikringsansvaret
² = med unntak av §1 b-c om ikke særskilt avtale først er inngått og Halléns dermed har fått mulighet til å informere sitt eget forsikringsselskap om denne spesielle situasjonen.