Kvalitet og miljø

Halléns Transport & Logistics AB er kvalitetssertifisert i henhold til ISO 9001 siden 1995 og miljøsertifisert i henhold til ISO 14001 siden 2002. Begge disse standardene er en del av et internt virksomhetssystem kalt HVS. Til dette er det innført arbeidsmiljø i henhold til AFS 2001:1, trafikksikkerhetsarbeid i henhold til Sveriges Åkeriföretags anbefalinger samt en rekke bedrifts- og kundespesifikke sikkerhetsrelaterte instruksjoner.

Siden november 2010 er begge kontorene våre også blitt SQAS-gransket og godkjent av SP Certifiering. Det å være SQAS-gransket (og godkjent) innebærer at vi oppfyller de strenge kravene som petrokjemiindustrien via CEFIC stiller innen områder som sikkerhet, helse, miljø og kvalitet. Les mer om dette på SP Certifierings hjemmeside (lenke).

Siden september 2013 er begge kontorene våre godkjent og sertifisert som godkjent økonomisk aktør (AEO = Authorized Economic Operator) innen områdene sikkerhet og beskyttelse. Tullverket, som er EUs representant i Sverige, gjennomførte revisjonen ved å granske vårt virksomhetssystem, HVS, og godkjente deretter dette og tildelte oss et AEO-sertifikat, som i dag er en AEO-tillatelse, og plasserte oss på steg 4 i tollsystemets Servicetrappan. Les mer om dette på Tullverkets hjemmeside (lenke?)

Ambisjonen vår er å tilby kundene de mest pålitelige, sikre og miljøvennlige transportløsningene som finnes, og strategien er å utvikle og ivareta langvarige kunderelasjoner. Vårt motto er å være på rett sted til rett tid og med rett utstyr og last – til rett pris.