Ansvar

Halléns Transport & Logistics AB har, i egenskab af transportør og speditør, tegnet forsikringer, der beskytter godt og udstyr, når disse er under vores kontrol iht. gældende lovgivning for CMR, NSAB 2015¹, Alltrans 2007² samt BULK 20.

Opståede skader, tab etc., hvor Halléns er ansvarlig, erstattes iht. gældende lovgivning. Love og konventioner kan dog begrænse transportørens ansvar markant. For at vores kunder skal kunne være forsikrede op til den fulde værdi, anbefaler vi, at man tegner en separat vareforsikring hos sit eget forsikringsselskab og til de vilkår, som dækker samtlige transportskader med undtagelse af dem, der fremgår af vilkårene.

¹ = med undtagelse af §25 A, hvor vi i stedet anbefaler, at kunden selv påtager sig forsikringsansvaret
² = med undtagelse af §1 b-c, hvis ikke der er indgået særskilt aftale først, og Halléns derigennem har haft en chance for at informere sit forsikringsselskab om dette specielle forhold.