MILJØPOLICY

MILJØPOLICY

Halléns Transport & Logistics AB selger og utfører transportløsninger i Sverige og utlandet. Det er dokumentert at transport påvirker miljøet, og derfor mener vi at miljøvern og miljørelaterte saker er viktige. Vår atferd styres av hva som er økologisk motivert, teknisk mulig, økonomisk lønnsomt og ut fra hensyn til krav fra kundene våre.

DETTE SKAL OPPNÅS VED Å:
  • Vi skal respektere og overholde regler og lovverk samt ha god langsiktig planlegging for fremtidige lovendringer
  • Vi skal utføre våre tjenester med stadig mindre miljøpåvirkning uten at kvaliteten forringes
  • Vi skal utarbeide og opprettholde handlingsprogram og virksomhetsrutiner for stadig forbedring og bærekraftig utvikling
  • Vi skal gjøre miljøpolicyen kjent for alle i bedriften og gjøre den tilgjengelig eksternt
  • Vi skal stadig etterstrebe bedre utnyttelse av ressursene våre
  • Vi skal forebygge hendelser og ulykker som negativt påvirker miljø, helse og materiell
  • Vi skal på markedet betraktes som et miljøbevisst transportselskap

Vår miljøpolicy er utarbeidet av øverste ledelsen og danner grunnlaget for fastsettelse av våre overgripende og detaljerte miljømål. Miljøpolicyen er formidlet til alle ansatte hos Halléns gjennom virksomhetssystemet HVS, samt til alle leiesjåfører gjennom våre årlige avtaler.