Om

VÅR VIRKSOMHET

Halléns Transport & Logistics AB transporterer og håndterer bulklaster og containere i Sverige og utlandet. Vi tilbyr sidelaster-, ADR- og spesialtransport og er dessuten spesialister innen lining av containere (bag-in-box-containere) og har utstyr til siloevakuering.

Hovedkontoret vårt ligger sentralt plassert på Hisingen i Göteborg, med nærhet til større gjennomfartsårer, havner og terminaler. Her har vi også magasin, lininghall, oppstillingsplasser og eget verksted. Verkstedet muliggjør rask service av våre kjøretøy, i tillegg utviklingsmuligheter for nye løsninger. I Stenungsund har vi kontor, lininghall og oppstillingsplasser.

Sjåførene våre er fast ansatt, og vi følger gjeldende arbeidsvilkår og kollektivavtaler. Totalt arbeider det rundt 80 ansatte hos oss, fordelt på sjåfører, kontor, verksted og terminal. Vi bruker et moderne styringssystem for kjøretøy der vår trafikkstyring kan følge kjøretøy, tilhengervogner og containere i sanntid. Kjøretøysdatamaskiner gir sjåføren tilgang til GPS, drivstoff- og kjøretøysoppfølging samt toveis kommunikasjon med trafikkstyringen. Systemet innebærer også at vi kan følge opp driftskostnader, trafikksikkerhetsrelaterte spørsmål samt kjøre- og hviletider.

Halléns Transport & Logistics AB er en familieeid bedrift som ble etablert i 1965 av Gösta og Marianne Hallén. I dag disponerer vi over 100 ulike chassiser, og alle er tilpasset for ulike typer last. Flesteparten er også ADR-godkjente.

NOEN AV VÅRE CHASSISER
  • Sidelaster for SIMA-transport
  • Tippchassis med og uten cellemater
  • Leddchassis
  • Tankkjøretøy
  • Megachassis
  • SDU (Self Delivering Units)

Halléns Transport AB is one of the relatively few companies in Sweden that 2016 again was awarded Triple-A for the highest credit rating in the Soliditet credit rating system

UC has in 2016 again assigned Halléns Transport AB one UC Certificate Gold as a proof that we have the highest credit rating