Vastuu

Halléns Transport & Logistics AB:llä on kuljetusyrityksenä ja huolintaliikkeenä voimassa olevia vakuutuksia, jotka suojaavat tavaroita ja varusteita, kun ne ovat yrityksen hallussa voimassa olevan CMR-, NSAB 2015¹-, Alltrans 2007²- ja BULK 20 -säännöstön mukaisesti.

Aiheutuvat vahingot, menetykset jne., joista Halléns on vastuussa, korvataan kulloisenkin säännöstön mukaisesti. Lait ja säädökset voivat kuitenkin rajoittaa kuljetusyrityksen vastuuta huomattavasti. Jotta asiakkaamme voivat vakuuttaa kuormansa koko arvoltaan, suosittelemme erillisen tavaravakuutuksen ottamista omalta vakuutusyhtiöltä. Vakuutuksen ehtojen tulee kattaa kaikki kuljetusvauriot ehdoissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta.

¹ = poikkeuksena §25 A, jossa me sen sijaan suosittelemme asiakasta ottamaan vakuutusturvan
² = poikkeuksena §1 b-c, jos erityistä sopimusta ei ensin ole tehty ja Hallénsille siten ole annettu mahdollisuutta ilmoittaa vakuutusyhtiölle tästä erityisestä suhteesta