Tjenester

Halléns Transport & Logistics AB transporterer og håndterer bulklaster og containere i Sverige og utlandet. Vi tilbyr sidelaster-, ADR- og spesialtransport og er dessuten spesialister innen lining av containere (bag-in-box-containere) og har utstyr til siloevakuering.

Vi bruker et moderne styringssystem for kjøretøy der vår trafikkstyring kan følge kjøretøy, tilhengervogner og containere i sanntid. Kjøretøysdatamaskiner gir sjåføren tilgang til GPS, drivstoff- og kjøretøysoppfølging samt toveis kommunikasjon med trafikkstyringen. Systemet innebærer også at vi kan følge opp driftskostnader, trafikksikkerhetsrelaterte spørsmål samt kjøre- og hviletider.

Halléns Transport & Logistics AB disponerer over 100 ulike chassiser, og alle er tilpasset for ulike typer last. Flesteparten er også ADR-godkjente.