Trafikkpolicy

TRAFIKKSIKKERHETSPOLICY

Vår ambisjon er, basert på ledelsesansvaret, å forebygge og iverksette tiltak som minimerer risikoen for trafikkulykker der kjøretøy/sjåfør fra Halléns eller dens representanter er innblandet.

Dette innebærer bl.a. at ansatte og ledelsen i bedriften og dens representanter

  • Har gyldig førerkort
  • Alltid bruker sikkerhetsbelte
  • Overholder reglene for kjøre- og hviletider
  • Har ikke inntatt alkohol eller narkotika, inkl. sterke medisiner, og unngår å kjøre når de er trøtte
  • Overholder gjeldende vektbestemmelser
  • Holder kjøretøyet i trafikksikker stand
  • Sikrer godset på en forsvarlig måte
  • Ansvarsfull og veloverveid kjøring med hensyn til medtrafikanter for å unngå trafikkulykker med mål om å beskytte vårt omdømme og varemerke
  • Respekterer og følger fartsgrensene og tar hensyn til ulike veiforhold
  • Prøver å unngå oppdrag som innebærer at vi må bryte policyen og dens innhold