MILJØPOLITIK

MILJØPOLITIK

Halléns Transport & Logistics AB sælger og udfører udlandstransporter. Transporter har en dokumenteret indvirkning på miljøet, og derfor anser vi omsorg for miljøet og miljørelaterede spørgsmål for vigtigt. Vores handlinger styres ud fra, hvad der er økologisk motiveret, teknisk muligt, økonomisk rimeligt og med hensyntagen til fremsatte kundekrav.

DETTE SKAL KUNNE OPNÅS VED AT:
 • Vi skall respektera och följa regler och lagar samt ha god framförhållning inför framtida
  lagändringar
 • Vi skall utföra våra tjänster med ständigt minskad miljöpåverkan utan att kvaliteten
  försämras
 • Vi skall skapa och underhålla handlingsprogram och verksamhetsrutiner för ständig
  förbättring och hållbar utveckling
 • Vi skall göra miljöpolicyn känd för alla i företaget och göra den tillgänglig externt
 • Vi skall ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser
 • Vi skall förebygga incidenter och olyckor som negativt påverkar miljö, hälsa och
  material
 • Vi skall på marknaden betraktas som ett miljömedvetet transportföretag

Vores miljøpolitik er fastlagt af topledelsen og udgør grundlaget for fastsættelse af vores overordnede og detaljere miljømål. Miljøpolitikken er kommunikeret til alle ansatte hos Halléns gennem virksomhedssystemet HVS samt til alle indlejede transportører gennem vores årlige aftale.