Ympäristökäytäntö

YMPÄRISTÖKÄYTÄNTÖ

Halléns Transport & Logistics AB myy ja suorittaa kotimaan ja ulkomaan kuljetuksia. Kuljetukset vaikuttavat ympäristöön, minkä vuoksi pidämme ympäristönsuojelua ja ympäristöön liittyviin kysymyksiin vastaamista tärkeänä. Toimintamme perustuu asioihin, jotka ovat ekologisesti perusteltuja, teknisesti mahdollisia, taloudellisesti kohtuullisia ja asiakkaiden vaatimuksia vastaavia.

TÄHÄN PYRITÄÄN SEURAAVASTI:
  • Kunnioitamme ja noudatamme sääntöjä ja lakeja ja ennakoimme tulevia
    lakimuutoksia
  • Pyrimme suorittamaan työmme alati pienemmin ympäristövaikutuksin ilman laadun huononemista
  • Luomme ja ylläpidämme toimintaohjelmia ja liiketoimintarutiineja jatkuvaa parantamista ja kestävää kehitystä varten
  • Kerromme ympäristökäytännöstä kaikille yrityksen työntekijöille ja tarjoamme sen myös muiden nähtäville
  • Pyrimme jatkuvasti parantamaan resurssiemme hyödyntämistä
  • Ehkäisemme välikohtauksia ja onnettomuuksia, jotka vaikuttavat negatiivisesti ympäristöön, terveyteen ja materiaaleihin
  • Kehitämme ympäristötietoisen kuljetusyrityksen mainetta markkinoilla

Ympäristökäytäntömme on ylimmän johdon määrittämä. Se toimii yleisten ja yksityiskohtaisten ympäristötavoitteidemme perustana. Ympäristökäytännöstä kerrotaan kaikille Hallénsin työntekijöille HVS-liiketoimintajärjestelmän kautta sekä kaikille vuokrakuljettajille vuosisopimusten kautta.