Tjenester

Halléns Transport & Logistics AB transporterer og håndterer bulklaster og containere i Sverige og i udlandet. Vi tilbyder sidelaster-, ADR- og specialtransporter og er desuden specialister i lining af containere (bag-in-box-containere) samt har udstyr til silo-evakuering.

Vi arbejder med et moderne administrationssystem, hvor vores trafikstyring kan følge køretøjer, trailere og containere i realtid. Køretøjscomputere giver vores førere adgang til GPS, brændstof- og køretøjsopfølgning samt dobbeltrettet kommunikation med trafikledelsen. Systemet indebærer også, at vi kan følge op på driftsomkostninger, trafiksikkerhedsrelaterede spørgsmål samt køre-/hviletider.

Halléns Transport & Logistics AB råder over mere end 100 forskellige chassier – alle tilpasset forskellige lasttyper. Størstedelen er også ADR-godkendte.