ADR-transporter – farligt gods

Når det handler om transport af farligt godt, gælder det om at have styr på reglerne. Samtlige af vores køretøjer er udstyret til ADR – både når det gælder flydende bulk og tørbulk. Størstedelen af vores chassiser er ADR-godkendte, og derudover har vores mere end 60 chauffører korrekt licens og uddannelse, som regelmæssigt opdateres. Alt sammen for at du som kunde kan føle dig tryg ved os som transportør.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål vedrørende transport af farligt gods. Hos Halléns Transport & Logistics AB har vi lang erfaring og udfører denne type transporter hyppigt.

Det er vores ambition at tilbyde vores kunder de mest pålidelige, sikre og miljøtilpassede transporter, og vores strategi er at udvikle og fastholde langvarige kunderelationer. Vores motto er at være på rette sted til rette tid med det rette udstyr og rette last – til den rigtige pris.

Vi har været kvalitetscertificerede iht. ISO 9001 siden 1995 og miljøcertificerede iht. ISO 14001 siden 2002. Begge disse standarder er den del af et internt virksomhedssystem kaldet HVS. Til dette har vi implementeret et arbejdsmiljø iht. AFS 2001:1, trafiksikkerhedsarbejde iht. Sveriges Åkeriföretags anbefalinger samt en række virksomheds- og kundespecifikke sikkerhedsrelaterede instruktioner.

Siden november 2010 har begge vores kontorer været underlagt SQAS-audit og været godkendt af SP Certifiering. Dette indebærer, at vi lever op til de høje krav, som petrokemiindustrien via CEFIC stiller inden for områder som sikkerhed, sundhed, miljø og kvalitet.