Øvrige transporter

I alt arbejder der omkring 80 medarbejdere hos os fordelt på chauffører, kontorer, værksteder og terminaler. I vores terminaler i Göteborg og Stenungsund tilbyder vi opbevaring af containere, og her udfører vi også linerservice samt omlastning af stykgods.

Kontakt os, hvis du ønsker yderligere information.

Siden 2013 har begge vores kontorer været godkendt og certificeret som godkendte økonomiske aktører (AEO = Authorized Economic Operator) inden for områderne sikkerhed og sikring. De svenske toldmyndigheder Tullverket, som er EU’s repræsentant i Sverige, gennemførte revisionen ved at gennemgå vores virksomhedssystem HVS og godkendte derefter dette og tildelte os et AEOS-certifikat, i dag en AEOS-tilladelse, og placerede os på trin 4 i toldsystemet Servicetrappan.

Vores chauffører er fastansatte, og vi følger gældende arbejdsvilkår og overenskomster. Vi arbejder med et moderne køretøjsadministrationssystem, hvor vores trafikstyring kan følge køretøjer, trailere og containere i realtid. Køretøjscomputere giver vores førere adgang til GPS, brændstof- og køretøjsopfølgning samt dobbeltrettet kommunikation med trafikledelsen. Systemet indebærer også, at vi kan følge op på driftsomkostninger, trafiksikkerhedsrelaterede spørgsmål samt køre-/hviletider.