Trafikpolitik

TRAFIKSIKKERHEDSPOLITIK

Vores ambition er med et ledelsesansvar som fundament at forebygge og iværksætte tiltag, der minimerer risikoen for trafikulykker, hvor køretøjer/førere fra Halléns eller disses repræsentanter er indblandet.

Dette indeærer bl.a. at ansatte og ledelse i virksomheden og dennes repræsentanter

  • Har gyldigt kørekort
  • Altid anvender sikkerhedssele
  • Respekterer køre-/hviletidsbestemmelserne
  • Er alkohol- og stoffri, herunder stærk medicin, og undlader at køre, når vi er trætte
  • Respekterer gældende vægtbestemmelser
  • Holder køretøjerne i trafiksikker stand
  • Sikrer godset på en ansvarsfuld måde
  • En planlagt ansvarsfuld kørsel med køretøjet med hensyntagen til medtrafikanter for at undgå trafikulykker og beskytte vores omdømme og varemærke
  • Respekterer og følger hastighedsbestemmelserne og med hensyntagen til vejforholdene
  • Stræber efter ikke at tage opgaver, der indebærer, at vi skal bryde politikken og hensigten dermed