Containertransporter

Bildele, levnedsmidler, tøj og blomster. En container kan som bekendt indeholder alt muligt, og hos Halléns Transport & Logistics AB har vi i dag egne afdelinger i Göteborg og i Stenungsund til lokale containertransporter. Her varetager vi transporter til nærområdet, men også til det øvrige Norden, og vores kunder er alt fra grossister til rederier. Vi har kapacitet til at håndtere containere på 20, 30, 40 og 45 fod. Du er meget velkommen hos os, når du har brug for hjælp til dine containertransporter.

Halléns Transport & Logistics AB  råder over mere end 100 forskellige chassiser – alle tilpasset forskellige lasttyper. Størstedelen er også ADR-godkendte.

Nogle af vores forskellige chassiser:

  • Sidelastere til SIMA-transporter
  • Tipchassis med og uden celleføder
  • Linkchassis
  • Tankvogne
  • Megachassis
  • SDU (Self Delivering Units)

Kvalitet og miljø er vigtigt for os på Halléns Transport & Logistics AB, og det er vores ambition at tilbyde vores kunder de mest pålidelige, sikre og miljøtilpassede transporter. Vi har været kvalitetscertificerede iht. ISO 9001 siden 1995 og miljøcertificerede iht. ISO 14001 siden 2002. Begge disse standarder er den del af et internt virksomhedssystem kaldet HVS. Til dette har vi implementeret et arbejdsmiljø iht. AFS 2001:1, trafiksikkerhedsarbejde iht. Sveriges Åkeriföretags anbefalinger samt en række virksomheds- og kundespecifikke sikkerhedsrelaterede instruktioner.