Specialtransporter

Nogle gange har man brug for en specialløsning, og så føles det trygt at vide, at Halléns Transport & Logistics AB har det udstyr, du har brug for. Vi arbejder med et moderne administrationssystem, hvor vores trafikstyring kan følge køretøjer, trailere og containere i realtid, og vi kan håndtere siloevakueringer og special road trains (dobbelte containere), også med tip- og cellefødere til laster på i alt 64 tons. Derudover har vi mobile afstillingstipvogne til bulkindustrien over hele Europa.

Du er meget velkommen til at kontakte os, når du har behov for en specialtransport.

Transporter har en dokumenteret indvirkning på miljøet, og derfor anser vi omsorg for miljøet og miljørelaterede spørgsmål for vigtigt. Vores handlinger styres ud fra, hvad der er økologisk motiveret, teknisk muligt, økonomisk rimeligt og med hensyntagen til fremsatte kundekrav. Halléns Transport & Logistics AB har været kvalitetscertificerede iht. ISO 9001 siden 1995 og miljøcertificerede iht. ISO 14001 siden 2002.

Halléns Transport og Logistic AB blev grundlagt i 1965 af Gösta og Marianne Hallén med fokus på at blive pionerer i branchen. Denne tankegang gennemsyrer virksomheden den dag i dag, og virksomheden er vokset gennem årene. Ud over kontor, lager og værksted på Hisingen i Göteborg har vi også etableret os i Stenungsund for at kunne tilbyde bedre service til kunderne inden for den petrokemiske industri.