Kvalitet og miljø

Halléns Transport & Logistics AB har været kvalitetscertificerede iht. ISO 9001 siden 1995 og miljøcertificerede iht. ISO 14001 siden 2002. Begge disse standarder er den del af et internt virksomhedssystem kaldet HVS. Til dette har vi implementeret et arbejdsmiljø iht. AFS 2001:1, trafiksikkerhedsarbejde iht. Sveriges Åkeriföretags anbefalinger samt en række virksomheds- og kundespecifikke sikkerhedsrelaterede instruktioner.

Siden november 2010 har begge vores kontorer været underlagt SQAS-audit og været godkendt af SP Certifiering. At være SQAS-auditeret (og godkendt) indebærer, at man lever op til de høje krav, som petrokemiindustrien via CEFIC stiller inden for områder som sikkerhed, sundhed, miljø og kvalitet. Læs mere om dette på SP Certifierings webside (link).

Siden 2013 har begge vores kontorer været godkendt og certificeret som godkendte økonomiske aktører (AEO = Authorized Economic Operator) inden for områderne sikkerhed og sikring. De svenske toldmyndigheder Tullverket, som er EU’s repræsentant i Sverige, gennemførte revisionen ved at gennemgå vores virksomhedssystem HVS og godkendte derefter dette og tildelte os et AEOS-certifikat, i dag en AEOS-godkendelse, og placerede os på trin 4 i toldsystemet Servicetrappan. Læs mere om dette på Tullverkets webside (link)??

Det er vores ambition at tilbyde vores kunder de mest pålidelige, sikre og miljøtilpassede transporterne, og vores strategi er at udvikle og fastholde langvarige kunderelationer. Vores motto er at være på rette sted til rette tid med det rette udstyr og rette last – til den rigtige pris.