Bulktransport

Vi hos Halléns Transport & Logistics AB har mange års erfaring med bulktransport i Sverige og utlandet. Vi jobber med både tørrbulk, flytende bulk og trykkløse og trykksatte beholdere. Til vår disposisjon har vi rundt 60 biler og ca. 100 spesialtrailere, slik som tipptrailere med cellematere, silobiler og vogntog.

Leveranser skjer for det meste fra terminaler og havner i Göteborg-området, men også sør i Sverige. Laster med for eksempel plastgranulat, mel, stivelse, sementprodukter og flytende varer er vanlige produkter som ofte leveres til Sverige, Norge og Danmark.

På terminalene våre i Göteborg og Stenungsund, der vi har kontor og oppstillingsplass, er det mulighet for å oppbevare tomme enheter. I våre moderne lininghaller utfører vi lining av containere og forbereder dem for ny last. Ta kontakt med oss hvis du trenger transporthjelp.

Kvalitet og miljø er viktig for oss hos Halléns Transport & Logistics AB, og ambisjonen vår er å tilby kundene de mest pålitelige, sikre og miljøvennlige transportløsningene som finnes. Vi er kvalitetssertifisert i henhold til ISO 9001 siden 1995 og miljøsertifisert i henhold til ISO 14001 siden 2002. Begge disse standardene er en del av et internt virksomhetssystem kalt HVS. Til dette er det innført arbeidsmiljø i henhold til AFS 2001:1, trafikksikkerhetsarbeid i henhold til Sveriges Åkeriföretags anbefalinger samt en rekke bedrifts- og kundespesifikke sikkerhetsrelaterte instruksjoner.

Sjåførene våre er fast ansatt, og vi følger gjeldende arbeidsvilkår og kollektivavtaler. Totalt arbeider det rundt 80 ansatte hos oss, fordelt på sjåfører, kontor, verksted og terminal. Vi bruker et moderne styringssystem for kjøretøy der vår trafikkstyring kan følge kjøretøy, tilhengervogner og containere i sanntid. Kjøretøysdatamaskiner gir sjåføren tilgang til GPS, drivstoff- og kjøretøysoppfølging samt toveis kommunikasjon med trafikkstyringen. Systemet innebærer også at vi kan følge opp driftskostnader, trafikksikkerhetsrelaterte spørsmål samt kjøre- og hviletider.