ADR-transport – farlig gods

Når det gjelder transport av farlig gods er det viktig å kjenne til regelverket. Samtlige av våre kjøretøy er utstyrt for ADR – både når det gjelder flytende bulk og tørrbulk. Flesteparten av våre chassiser er ADR-godkjente, og i tillegg har våre om lag 60 sjåfører riktig lisens og utdanning som oppdateres regelmessig. Alt for at du som kunde skal føle deg trygg med oss som transportør.

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om transport av farlig gods. Vi hos Halléns Transport & Logistics AB har lang erfaring og utfører ofte denne typen transport.

Ambisjonen vår er å tilby kundene de mest pålitelige, sikre og miljøvennlige transportløsningene som finnes, og strategien er å utvikle og ivareta langvarige kunderelasjoner. Vårt motto er å være på rett sted til rett tid og med rett utstyr og last – til rett pris.

Vi er kvalitetssertifisert i henhold til ISO 9001 siden 1995 og miljøsertifisert i henhold til ISO 14001 siden 2002. Begge disse standardene er en del av et internt virksomhetssystem kalt HVS. Til dette er det innført arbeidsmiljø i henhold til AFS 2001:1, trafikksikkerhetsarbeid i henhold til Sveriges Åkeriföretags anbefalinger samt en rekke bedrifts- og kundespesifikke sikkerhetsrelaterte instruksjoner.

Siden november 2010 er begge kontorene våre også blitt SQAS-gransket og godkjent av SP Certifiering. Dette innebærer at vi oppfyller de strenge kravene som petrokjemiindustrien via CEFIC stiller innen områder som sikkerhet, helse, miljø og kvalitet.