Spesialtransport

Iblant er det behov for en spesialløsning, og da kan det føles trygt å vite at Halléns Transport & Logistics AB har utstyret som kreves. Vi bruker et moderne styringssystem for kjøretøy der vår trafikkstyring kan følge kjøretøy, tilhengervogner og containere i sanntid. Vi kan også håndtere siloevakuering og spesialvogntog (doble containere) med tipp- og cellemater for last på totalt 64 tonn. Dessuten har vi mobile losseplasser for bulkindustrien over hele Europa.

Velkommen til oss når du trenger spesialtransport.

Det er dokumentert at transport påvirker miljøet, og derfor mener vi at miljøvern og miljørelaterte saker er viktige. Vår atferd styres av hva som er økologisk motivert, teknisk mulig, økonomisk lønnsomt og ut fra hensyn til krav fra kundene våre. Halléns Transport & Logistics AB er kvalitetssertifisert i henhold til ISO 9001 siden 1995 og miljøsertifisert i henhold til ISO 14001 siden 2002.

Halléns Transport & Logistics AB ble etablert i 1965 av Gösta og Marianne Hallén med mål om å bli en pioner i bransjen. Denne holdningen preger bedriften den dag i dag, og med årene er virksomheten blitt større. Foruten kontor, lager og verksted på Hisingen i Göteborg har vi også etablert oss i Stenungsund for å kunne yte bedre service til kundene innen den petrokjemiske industrien.