Øvrig transport

Totalt arbeider det rundt 80 ansatte hos oss, fordelt på sjåfører, kontor, verksted og terminal. På våre terminaler i Göteborg og Stenungsund tilbyr vi lagring av containere, og her utfører vi også liningservice samt omlasting av stykkgods.

Kontakt oss for mer informasjon.

Siden september 2013 er begge kontorene våre godkjent og sertifisert som godkjent økonomisk aktør (AEO = Authorized Economic Operator) innen områdene sikkerhet og beskyttelse. Tullverket, som er EUs representant i Sverige, gjennomførte revisjonen ved å granske vårt virksomhetssystem, HVS, og godkjente deretter dette og tildelte oss et AEO-sertifikat, som i dag er en AEO-tillatelse, og plasserte oss på steg 4 i tollsystemets Servicetrappan.

Sjåførene våre er fast ansatt, og vi følger gjeldende arbeidsvilkår og kollektivavtaler. Vi bruker et moderne styringssystem for kjøretøy der vår trafikkstyring kan følge kjøretøy, tilhengervogner og containere i sanntid. Kjøretøysdatamaskiner gir sjåføren tilgang til GPS, drivstoff- og kjøretøysoppfølging samt toveis kommunikasjon med trafikkstyringen. Systemet innebærer også at vi kan følge opp driftskostnader, trafikksikkerhetsrelaterte spørsmål samt kjøre- og hviletider.