Containertransport

Bildeler, matvarer, klær og blomster. En container kan som kjent inneholde alt mulig, og Halléns Transport & Logistics AB har i dag egne avdelinger i Göteborg og Stenungsund for lokal containertransport. Her håndterer vi transport til nærområdet, men også til resten av Norden, og våre kunder er alt fra grossister til rederier. Vi har kapasitet til å håndtere containere på 20, 30, 40 og 45 fot. Du er velkommen til oss når du har behov for containertransport.

Halléns Transport & Logistics AB disponerer over 100 ulike chassiser, og alle er tilpasset for ulike typer last. Flesteparten er også ADR-godkjente.

Noen av våre chassiser:

  • Sidelastere for SIMA-transport
  • Tippchassis med og uten cellemater
  • Leddchassis
  • Tankkjøretøy
  • Megachassis
  • SDU (Self Delivering Units)

Kvalitet og miljø er viktig for oss hos Halléns Transport & Logistics AB, og ambisjonen vår er å tilby kundene de mest pålitelige, sikre og miljøvennlige transportløsningene som finnes. Vi er kvalitetssertifisert i henhold til ISO 9001 siden 1995 og miljøsertifisert i henhold til ISO 14001 siden 2002. Begge disse standardene er en del av et internt virksomhetssystem kalt HVS. Til dette er det innført arbeidsmiljø i henhold til AFS 2001:1, trafikksikkerhetsarbeid i henhold til Sveriges Åkeriföretags anbefalinger samt en rekke bedrifts- og kundespesifikke sikkerhetsrelaterte instruksjoner.