2016-08-30 15.00: Vi fortsätter utöka vår fordonsflotta

Nu har vi satt in en ny DAF i vår trafik.