Specialtransporter

Ibland behöver man en speciallösning och då kan det kännas tryggt att veta att Halléns Transport & Logistics AB har utrustningen som krävs. Vi arbetar med ett modernt fordonsledningssystem där vår trafikledning kan följa fordon, släp och containers i realtid och vi kan hantera siloevakueringar och special road trains (dubbla containers) även med tipp- och cellmatare för laster på totalt 64 ton. Dessutom har vi mobila avställningstippar för bulkindustrin över hela Europa.

Varmt välkommen till oss när du är i behov av en specialtransport.

Transporter har bevisligen en påverkan på miljön och därför anser vi att omsorg om miljön och miljörelaterade frågor är viktiga. Vårt agerande styrs utifrån vad som är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och med hänsyn tagen till ställda kundkrav. Halléns Transport & Logistics AB är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 sedan 1995 och miljöcertifierat enligt ISO 14001 sedan 2002.

Halléns Transport & Logistics AB är ett familjeägt företag och grundades 1965 av Gösta och Marianne Hallén och var redan från starten inställt på att bli en pionjär i branschen. Detta tankesätt genomsyrar företaget än idag och under åren har verksamheten vuxit.  Förutom kontor, lager och verkstad på Hisingen i Göteborg har vi också etablerat oss i Stenungsund för att erbjuda bättre service till kunderna inom den petrokemiska industrin.