Containertransporter

Bildelar, livsmedel, kläder och blommor. En container kan som bekant innehålla allt möjligt och vi på Halléns Transport & Logistics AB har idag egna avdelningar i Göteborg och i Stenungsund för lokala containertransporter. Här ombesörjer vi transporter till närområdet men också till övriga Norden och våra kunder är allt från grossister till rederier. Vi har kapacitet att hantera containers på 20, 30, 40 och 45 fot.

Varmt välkommen till oss när du behöver hjälp med dina containertransporter.

Halléns Transport & Logistics AB förfogar över mer än 100 olika chassin – alla anpassade för olika typer av laster. Merparten är också ADR-godkända.

Några av våra olika chassin:

  • Sidlastare för SIMA-transporter
  • Tippchassi med och utan cellmatare
  • Linkchassi
  • Tankfordon
  • Megachassin
  • SDU (Self Delivering Units)

Kvalitet och miljö är viktigt för oss på Halléns Transport & Logistics AB och det är vår ambition att erbjuda våra kunder de mest tillförlitliga, säkra och miljöanpassade transporterna som står till buds. Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 sedan 1995 och miljöcertifierat enligt ISO 14001 sedan 2002. Dessa båda standarder är del av ett internt verksamhetssystem kallat HVS. Till detta har införts arbetsmiljö enl. AFS 2001:1, trafiksäkerhetsarbete enligt Sveriges Åkeriföretags rekommendationer samt ett antal företags- och kundspecifika säkerhetsrelaterade instruktioner.