Bulktransporter

Vi på Halléns Transport & Logistics AB har mångårig erfarenhet av bulktransporter i Sverige och utomlands. Vi arbetar med både torrbulk, flytande bulk, trycklösa och trycksatta kärl. Till vårt förfogande har vi ett 60-tal bilar och cirka 100 specialtrailers som exempelvis tipptrailers med cellmatare, silobilar och road trains till vårt förfogande.

Leveranser sker mestadels från terminaler och hamnar i Göteborgsområdet men också i södra Sverige. Laster med exempelvis plastgranulat, mjöl, stärkelse, cementprodukter och flytande varor är vanliga produkter som vanligtvis levereras till Sverige, Norge och Danmark.

På våra terminaler i Göteborg och Stenungsund där vi har kontor och uppställningsplats finns möjlighet för lagring av tomma enheter. I våra moderna linerhallar utför vi liner av containers och förbereder dem för ny last. Hör gärna av dig till oss om du är i behov av transporthjälp.

Kvalitet och miljö är viktigt för oss på Halléns Transport & Logistics AB och det är vår ambition att erbjuda våra kunder de mest tillförlitliga, säkra och miljöanpassade transporterna som står till buds. Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 sedan 1995 och miljöcertifierat enligt ISO 14001 sedan 2002. Dessa båda standarder är del av ett internt verksamhetssystem kallat HVS. Till detta har införts arbetsmiljö enligt AFS 2001:1, trafiksäkerhetsarbete enligt Sveriges Åkeriföretags rekommendationer samt ett antal företags- och kundspecifika säkerhetsrelaterade instruktioner.

Våra chaufförer är fast anställda och vi följer gällande arbetsvillkor och kollektivavtal. Totalt arbetar ett 80-tal medarbetare fördelat på chaufförer, kontor, verkstad och terminal hos oss. Vi arbetar med ett modernt fordonsledningssystem där vår trafikledning kan följa fordon, släp och containers i realtid. Fordonsdatorer ger vår förare tillgång till GPS, bränsle- och fordonsuppföljning samt dubbelriktad kommunikation med trafikledningen. Systemet innebär också att vi kan följa upp driftskostnader, trafiksäkerhetsrelaterade frågor, kör- och vilotider.