ADR-transporter – farligt gods

När det handlar om transport av farligt gods gäller det ha koll på regler. Samtliga av våra fordon är utrustade för ADR – både när det gäller flytande bulk och torrbulk. Merparten av våra chassin är ADR-godkända och dessutom har våra 60-talet chaufförer korrekt licens och utbildning som regelbundet uppdateras. Allt för att du som kund ska känna dig trygg med oss som transportör.

Välkommen att höra av dig om du har funderingar kring transport av farligt gods. Vi på Halléns Transport & Logistics AB har lång erfarenhet och utför denna typ av transporter frekvent.

Det är vår ambition att erbjuda våra kunder de mest tillförlitliga, säkra och miljöanpassade transporterna som står till buds och vår strategi är att utveckla och bibehålla långvariga kundrelationer. Vårt motto är att vara på rätt plats, i rätt tid, med rätt utrustning och last – till rätt pris.

Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 sedan 1995 och miljöcertifierat enl. ISO 14001 sedan 2002. Dessa båda standarder är del av ett internt verksamhetssystem kallat HVS. Till detta har införts arbetsmiljö enligt AFS 2001:1, trafiksäkerhetsarbete enligt Sveriges Åkeriföretags rekommendationer samt ett antal företags- och kundspecifika säkerhetsrelaterade instruktioner.

Sedan november 2010 är våra båda kontor även SQAS-granskade och godkända av SP Certifiering. Detta innebär att vi lever upp till de högt ställda krav som petrokemiindustrin via CEFIC ställer inom områden som säkerhet, hälsa, miljö och kvalitet.