2016-12-09 17.30: SQAS

SP Certifiering avslutade idag en fyradagars revision av vårt verksamhets-system HVS enl. SQAS. Att vara SQAS-granskad (och godkänd) innebär att man lever upp till högt ställda krav som petrokemiindustrin via CEFIC ställer inom områden som säkerhet, hälsa, miljö och kvalitet