Från pionjär som Gösta Halléns Åkeri till bulk- och container experten Halléns Transport & Logistics AB

1965 startade Halléns sin verksamhet som Gösta Halléns Åkeri i ganska blygsam skala men som en pionjär i transportbranschen: Halléns erbjöd marknaden en ny tjänst, nämligen dragningar av enhetslaster som kom till svenska hamnar från europeiska och nordamerikanska hamnar i den nystartade ro-ro trafiken.

1968 hade verksamheten vuxit såpass att Halléns dessutom hade ett 4.000 m² stort magasin nära Frihamnen i Göteborg där man även kunde erbjuda lagringstjänster och det var nu som Halléns började närma sig den petrokemiska industrin.

1976 flyttar Halléns in i nybyggda lokaler i Grimbo Industriområde på Hisingen där vi sitter än idag. Samtidigt byggdes även en egen verkstad och tvätthall för att serva den ständigt växande fordonsflottan. Detta kompletterades på 1990-talet med en terminalbyggnad och uppställningsplatser.

1983 ombildades företaget till Halléns Transport AB och 1984 bildades Halléns nv i Gent, Belgien, ett av Halléns Transport delägt bolag. Man satsade tillsammans på kapelltrailertrafik mellan Kontinenten och Skandinavien och denna trafikgren uppvisade en remarkabel utveckling. Från en handfull kapelltrailers vid starten till en flotta på drygt 850 st ca 20 år senare. Kontor öppnades dessutom både i Finland och i Frankrike.

1995 blir Halléns Transport kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och 2002 miljöcertifierat enligt ISO 14001.

2005 invigs kontor och terminal i Munkeröds industriområde i Stenungsund. Etableringen görs främst för att serva det allt mer ökande antalet kunder, främst inom den petrokemiska industrin, i Stenungsundsområdet.

2005 går rederikoncernen DFDS A/S in och köper 66 % av aktierna i Halléns nv i Gent och 2006 flyttas kapelltraileravdelningen hos Halléns Transport över till likaså DFDS-ägda företaget SpeedCargo i Göteborg. Halléns fortsätter sin verksamhet men nu koncentrerat på in- och utrikes bulk- och containertrafik och kringliggande aktiviteter.

2010 blir våra bägge kontor i Göteborg och Stenungsund SQAS-godkända vilket innebär att vi följer dem högst ställda kraven inom säkerhet, hälsa, miljö och kvalitet. Läs mer om detta under rubriken "Kvalitet/Miljö" i listen ovanför.
2013 premierar Borealis oss med sitt Life Time Award.