2015-01-26 15.00 Trängselskatt i Göteborg

Enligt beslut av Sveriges Riksdag kommer trängselskatt att införas i Göteborg 1 januari 2013. För att finansiera och administrera detta kommer vi att ta en avgift på varje transport från 1 januari 2013 enl. följande:
— Lokaltransport Göteborg t.o.r. SEK 30
— Fjärrtransport från Göteborg t.o.r. SEK 60

Önskar ni mer information om detta så v.v. kontakta Roger Rietz 031-720 2712 eller mer allmän information från Transportstyrelsen
.

Nyheter

2017-09-29 15.30: ISO 9001/14001
LRQA avslutade idag en tvådagars revision av vårt verksamhetssystem HVS vilket bl. a. inkluderar kvalitetsledning enl. ISO 9001:2015 samt miljöledning enl. ISO 14001:2015. Man ansåg att vårt verksamhetssystem fortfarande är mycket ändamånsenligt och anpassat efter vår verksamhet med effektiva processer som stödjer uppsatta mål och förnyade vårt certifikat.

2017-08-30 15.00: Vi fortsätter utöka vår fordonsflotta
Nu har vi satt in 3 nya Volvo samt 4 nya Scaniabilar i vår trafik

2016-12-09 17.30: SQAS
SP Certifiering avslutade idag en fyradagars revision av vårt verksamhets-system HVS enl. SQAS. Att vara SQAS-granskad (och godkänd) innebär att man lever upp till högt ställda krav som petrokemiindustrin via CEFIC ställer inom områden som säkerhet, hälsa, miljö och kvalitet


2016-08-30 15.00: Vi fortsätter utöka vår fordonsflotta
Nu har vi satt in en ny DAF i vår trafik.