Trafiksäkerhetspolicy

Vår ambition är att med ett ledningsansvar som grund, förebygga och att vidta åtgärder som minimerar risken för trafikolyckor där fordon/förare från Halléns eller dess representanter är inblandade.

 

Detta innebär bl. a. att anställda och ledning inom företaget och dess representanter...

  • ... innehar giltigt körkort
  • ... alltid använder säkerhetsbälte
  • ... respekterar kör- och vilotidsreglerna
  • ... är sprit- och drogfria, inkl. starka mediciner, och undviker att köra då vi är trötta
  • ... respekterar gällande viktbestämmelser
  • ... håller fordonen i trafiksäkert skick
  • ... säkrar godset på ett ansvarsfullt sätt
  • ... har ett planerat ansvarsfullt framförande av fordonet med hänsyn tagen till medtrafikanter för undvikande av trafikolyckor i syfte att skydda vårt rykte och varumärke
  • ... respekterar och följer hastighetsbestämmelserna och med hänsyn tagen till väglag
  • ... strävar efter att inte ta uppdrag som innebär att vi måste bryta mot policyn och dess innebörd